Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Nabídkové řízení č.428
Číslo jednací MUNJ-92956/2022/OB-Pal
Zodpovídá Odbor bytový
Původce Městský úřad Nový Jičín
Adresát Město Nový Jičín OKVM-EUD
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.09.2022 11:11:12
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do