Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Majetek
Název Nájem bytu č. 11 v domě na ulici Bulharská 7 (NŘ 442)
Číslo jednací MUNJ-5329/2023/OB-Pal
Zodpovídá Odbor bytový
Původce Město Nový Jičín
Adresát Město Nový Jičín OKVM-EUD, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.01.2023 08:14:53
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do