Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Majetek
Název Nájem bytu č. 8 v domě na ulici Luční 3 (NŘ 443)
Číslo jednací MUNJ-8899/2023/OB-Pal
Zodpovídá Odbor bytový
Původce Město Nový Jičín
Adresát Město Nový Jičín OKVM-EUD, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.01.2023 00:00:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do