Město Nový Jičín - platební portál

Základní informace

Vítejte na platebním portále města Nový Jičín. Na tomto portále můžete provést platbu poplatku za komunální odpad, psa nebo přestupek prostřednictvím platební karty.

Pozor! Platební bránou lze uhradit pouze ty kódy poplatků, jejichž přehled je uveden pod jednotlivými druhy plateb.

Platby prostřednictvím platební brány (on-line platba platební kartou) probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány. Při platbě kartou opíšete údaje z karty a ty taktéž potvrdíte. Městu Nový Jičín nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti provedené platby.