Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MUNJ-66747/2023/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 08.06.2023 26.06.2023
Majetek Nabídkové řízení na kryté stání Loučka Nový Jičín MUNJ-66790/2023/OB-Svo Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 07.06.2023 15.06.2023
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby "Bioblok Tonak-Propoj TV Anenská-Loučka, nová stavba MUNJ-66021/2023/ÚPSŘ-Kol Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 07.06.2023 23.06.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška nemovitých věcí - Matis Ján 205EX 7/23-34 Odbor kancelář vedení města Bolom David, Mgr., - soudní exekutor Bolom David, Dobrovského č. p. 35/1, 74101 Nový Jičín 1 06.06.2023 21.06.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu MUNJ-65739/2023/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 06.06.2023 22.06.2023
Majetek Záměr pronájmu - p.č. 519/15, k.ú. NJ - D.P. - vyhrazené parkovací stání MUNJ-65898/2023/OSM-Pal Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 06.06.2023 23.06.2023
Zastupitelstvo Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín MUNJ-65266/2023/OKVM-Šte Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 05.06.2023 13.06.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - povinný Pavel Štěpán 139 EX 16232/17-294 Odbor kancelář vedení města Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 02.06.2023 17.06.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu MUNJ-64851/2023/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 02.06.2023 18.07.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o uložení písemnosti MUNJ-64158/2023/OSA-Rie Odbor správních agend Městský úřad Nový Jičín 01.06.2023 16.06.2023
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení: Prodloužení platnosti povolení - Sedlnice MUNJ-64088/2023/OŽP-Pk Odbor životního prostředí Městský úřad Nový Jičín 01.06.2023 19.06.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-63743/2023/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 31.05.2023 16.06.2023
Dražby, exekuce Informace o konání elektronické aukce. UZSVM/ONJ/4075/2023-ONJM Odbor kancelář vedení města Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 30.05.2023 16.06.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MUNJ-62759/2023/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 30.05.2023 15.06.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení PDZ MUNJ-63094/2023/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 30.05.2023 15.06.2023
Majetek Záměr darovat pozemek v k.ú. Šenov u Nového Jičína - MPZ 3342 MUNJ-62534/2023/OSM-Bar Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 30.05.2023 15.06.2023
Dražby, exekuce Informace o konání elektronické aukce. UZSVM/ONJ/4182/2023-ONJM Odbor kancelář vedení města Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 30.05.2023 29.06.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o uložení písemnosti MUNJ-63092/2023/OSA-Pol Odbor správních agend Městský úřad Nový Jičín 30.05.2023 15.06.2023
Ostatní Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby, vodovodní přípojka a vnitřní vodovod pro pozemek MUNJ-61344/2023/ÚPSŘ-Zag Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 30.05.2023 16.06.2023
Majetek Prodej spoluvlast. podílu pozemku parc.č.st. 1881/3 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (MPZ 3097) MUNJ-62527/2023/OSM-Hra Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 29.05.2023 13.06.2023
Majetek Prodej vozidla MUNJ-62351/2023/OO-Bal Odbor organizační Městský úřad Nový Jičín 29.05.2023 28.06.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu MUNJ-62017/2023/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 12.06.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MUNJ-61809/2023/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 12.06.2023
Majetek Záměr pronájmu částí budovy na ul. Suvorovova 152 v Novém Jičíně MUNJ-61801/2023/OB-Hon Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 12.06.2023
Majetek Záměr vyslovení souhlasu s převodem nájmu nebytových prostor na ul. Masarykovo nám. 17 MUNJ-61839/2023/OB-Hon Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 12.06.2023
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby, vodovodní přípojka a vnitřní vodovod pro rodin. dům MUNJ-61552/2023/ÚPSŘ-Zag Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 13.06.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení, zahájení řízení o prodložení platnosti rozhodnutí, Nový Jičín, obnova kabelů VN, VNK MUNJ-61446/2023/ÚPSŘ-Pa Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 13.06.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení, zahájení společného řízení, zasíťování lokality na Zuberkách, Mořkov: SO 01 Příjezdová kom MUNJ-61295/2023/ÚPSŘ-Ada Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 13.06.2023
Majetek Záměr pronájmu částí budovy na ull. U jičínky 25 v Novém Jičíně MUNJ-61881/2023/OB-Hon Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 26.05.2023 12.06.2023
Rozpočet a související dokumenty Návrh Závěrečného účtu města Nový Jičín za rok 2022 MUNJ-61710/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 25.05.2023 13.06.2023
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí, společné povolení, schvaluje stavební záměr na stavbu: ul. Na Vyhlídce MUNJ-55910/2023/ÚPSŘ-Sir Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 24.05.2023 12.06.2023
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby, Nový Jičín, NJ, 5167-NJ_5147,HDPE+ZOK MUNJ-59363/2023/ÚPSŘ-Pon Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 24.05.2023 12.06.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení, zahájení společného řízení, ZTV pro výstavbu RD v lokalitě Pod Skalkou N.J. III.etapa MUNJ-59854/2023/ÚPSŘ-Ada Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 24.05.2023 12.06.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení zahájení územního řízení. Průmyslový park Hladné Životice - Infrastruktura. MUNJ-52798/2023/ÚPSŘ-Kr Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 18.05.2023 21.06.2023
Rozpočet a související dokumenty Rozpočtová opatření č. 4/2023 MUNJ-57183/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 15.05.2023 15.06.2023
Ostatní Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 9882/10721/2023/ŠV Odbor kancelář vedení města Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č. p. 1235/169, 70900 Ostrava 9 10.05.2023 12.06.2023
Majetek Dohledávání nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/ONJ/1448/2023-ONJM Odbor kancelář vedení města Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 24.03.2023 02.01.2024
Majetek Stanovení ceny vodného pro rok 2023 - vodovod Straník MUNJ-24846/2023/OSM-Hrn Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 24.02.2023 01.01.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Odbor kancelář vedení města Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 11.01.2023 31.12.2023
Rozpočet a související dokumenty Schválený rozpočet města Nový Jičín na rok 2023 MUNJ-2060/2023/OF-kro Odbor finanční Město Nový Jičín 06.01.2023 02.01.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválené předpokládané rozpočty na rok 2022 a návrhy rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) p.o. na 2023 MUNJ-127111/2022/OF-kro Odbor finanční Město Nový Jičín 02.12.2022 31.12.2023
Rozpočet a související dokumenty Schválený návrh střednědobých výhledů rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období 2024-2025 přís.org MUNJ-127085/2022/OF-kro Odbor finanční Město Nový Jičín 02.12.2022 31.12.2023
Majetek Výzva neznámému vlastníkovi k převzetí opuštěné movité věci - plechové garáže (MPZ 3062) MUNJ-30826/2022/OSM-Hra Odbor správy majetku Město Nový Jičín 08.11.2022 11.11.2024
Rozpočet a související dokumenty Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2021 MUNJ-50794/2022/OF-St Odbor finanční Město Nový Jičín 18.10.2022 30.06.2023
Majetek Výzva vlastníkům UZSVM/ONJ/6266/2022-ONJM Odbor kancelář vedení města Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 21.09.2022 21.09.2023
Rozpočet a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu Nového Jičína s analýzou financí a ratingem (do roku 2027) MUNJ-50797/2022/OF-St Odbor finanční Město Nový Jičín 25.05.2022 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření veřejnoprávních smluv MUNJ-43183/2022/OPA-Cer Odbor přestupkových agend Město Nový Jičín 06.05.2022 31.03.2026