Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Veřejné vyhlášky Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti, Nový Jičín, přepojení VN230 do NJ_5163, VN MUNJ-144679/2023/ÚPSŘ-Sir Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 08.12.2023 28.12.2023
Majetek Nájem bytu č. 24 v domě na ulici Trlicova 10 - (NŘ č. 472) MUNJ-144430/2023/OB-Pal Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 07.12.2023 29.01.2024
Dražby, exekuce Usnesení (dražební vyhláška) 135 EX 1030/19-608 Odbor kancelář vedení města Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor Peroutka Jan, Revoluční č. p. 48/13, 43001 Chomutov 1 07.12.2023 02.01.2024
Veřejné vyhlášky Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Hodslavice MUNJ-144136/2023/ÚPSŘ-Mal Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 07.12.2023 27.12.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 163EX 15/60-6 Odbor kancelář vedení města Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka Michlová Monika, Štefánikova č. p. 1977/9, 74101 Nový Jičín 1 07.12.2023 02.01.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 135 EX 1030/19-579 Odbor kancelář vedení města Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor Peroutka Jan, Revoluční č. p. 48/13, 43001 Chomutov 1 07.12.2023 02.01.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 163EX 1076/22-85 Odbor kancelář vedení města Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka Michlová Monika, Štefánikova č. p. 1977/9, 74101 Nový Jičín 1 07.12.2023 02.01.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 213EXD 368/23-1 Odbor kancelář vedení města Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor Škorpil Jan, Biskupská č. p. 129/1, 37001 České Budějovice 1 07.12.2023 02.01.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 163EX 481/16-185 Odbor kancelář vedení města Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka Michlová Monika, Štefánikova č. p. 1977/9, 74101 Nový Jičín 1 07.12.2023 02.01.2024
Veřejné vyhlášky Odkanalizování obce Hostašovice systémem MDČOV - oznámení o zahájení společného vodoprávního řízení MUNJ-142940/2023/OŽP-Pk Odbor životního prostředí Městský úřad Nový Jičín 06.12.2023 22.12.2023
Ostatní Upozornění veřejnosti v místě působnosti - údržba ochranného pásma V 405 - 1. Q. 2024 Odbor kancelář vedení města FORESTER SERVIS, s.r.o., Rybí č. p. 171, 74265 Rybí 05.12.2023 20.12.2023
Majetek Vyhrazené parkovací stání - ( MPZ 543 ) MUNJ-143653/2023/OSM-Pal Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 05.12.2023 20.12.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024 9882/30973/2023/Šv Odbor kancelář vedení města Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č. p. 1235/169, 70900 Ostrava 9 04.12.2023 02.01.2024
Rozpočet a související dokumenty Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Novojičínska pro rok 2024 Odbor kancelář vedení města Plandor Jiří, , tajemnik@sornj.cz 04.12.2023 15.01.2024
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí – prodl. platnosti stav. pov. stavby SO 04.4.4.1. Přeložka vodovodu, stan. km 143,47. MUNJ-143230/2023/OŽP-Mul Odbor životního prostředí Městský úřad Nový Jičín 04.12.2023 21.12.2023
Majetek Vyhrazené parkovací stání (MPZ 542) MUNJ-143372/2023/OSM-Pal Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 04.12.2023 19.12.2023
Zastupitelstvo Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín MUNJ-142804/2023/OKVM-Šte Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 04.12.2023 12.12.2023
Volná pracovní místa Výběrové řízení č. 14/2023 - prodloužení termínu pro podání přihlášek MUNJ-142735/2023/OKVM-Dvo Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 01.12.2023 19.01.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválené střednědobé výhledy rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období 2025-2026 p.o. NJ MUNJ-142704/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 01.12.2023 31.12.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválené předpokládané rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023-2024 MUNJ-142698/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 01.12.2023 31.12.2024
Volná pracovní místa Výběrové řízení č. 15/2023 - prodloužení termínu pro podání přihlášek MUNJ-142740/2023/OKVM-Dvo Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 01.12.2023 19.01.2024
Majetek Vyhrazené parkovací stán - (MPZ 541) MUNJ-142446/2023/OSM-Pal Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 30.11.2023 15.12.2023
Majetek Nabídkové řízení pro pronájem nebytových prostor na ul. Resslova 1 v N. Jičíně (Záměr č. 60/2023/OB) MUNJ-142103/2023/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 30.11.2023 15.01.2024
Majetek Vyhrazené parkovací stání - (MPZ 540) MUNJ-141146/2023/OSM-Pal Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 28.11.2023 14.12.2023
Majetek Nájem bytu č. 2 v domě na ulici Žerotínova 9 - (NŘ č. 471) MUNJ-140477/2023/OB-Pal Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 28.11.2023 29.01.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-139581/2023/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 11.12.2023
Majetek Směna pozemku - (MPZ 3099) MUNJ-139627/2023/OSM-Hra Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 11.12.2023
Majetek Pronájem pozemku - (MPZ 1692) MUNJ-139558/2023/OSM-Hou Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 11.12.2023
Majetek Záměr pronájemu - (MPZ 3211) MUNJ-139467/2023/OSM-Hou Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 11.12.2023
Rozpočet a související dokumenty Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 MUNJ-139964/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 02.01.2024
Rozpočet a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu Nového Jičína s analýzou financí a ratingem MUNJ-139939/2023/OF-St Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 31.12.2024
Majetek Vyhrazené parkovací stání (MPZ 539) MUNJ-139762/2023/OSM-Pal Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 11.12.2023
Majetek Pronájem nebytového prostoru na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně (Záměr č. 59/2023/OB) MUNJ-139720/2023/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 11.12.2023
Majetek Pronájem NP na ul. K. Čapka (Záměr č. 57/2023/OB) MUNJ-139745/2023/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 24.11.2023 11.12.2023
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí stavební povolení. Revitalizace BD č.p. 221 na ul. Jičínská, Loučka. MUNJ-138331/2023/ÚPSŘ-Kol Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 23.11.2023 12.12.2023
Veřejné vyhlášky Územní rozhodnutí o umístění stavby. Průmyslovýá park Hladké Životice - hala D. MUNJ-136871/2023/ÚPSŘ-Kr Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 22.11.2023 11.12.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení, zahájení územního řízení, Nový Jičín, ul. Vrchlického, B. Němcové, NNK MUNJ-137551/2023/ÚPSŘ-Pa Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 22.11.2023 11.12.2023
Rozpočet a související dokumenty Rozpočtová opatření schválená v RM dne 18.10.2023 MUNJ-136184/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 15.11.2023 18.12.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-120186/2023/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 24.10.2023 11.12.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení v k.ú. Kunín MUNJ-120301/2023/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 24.10.2023 11.12.2023
Majetek Oznámení o nabídkovém řízení - prodej (MPZ 3361) MUNJ-120351/2023/OSM-Bar Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 23.10.2023 31.01.2024
Majetek Program Ukrajina - rekonstrukce bytů v budově bývalého Horního nádraží - číslo projektu: 128289 MUNJ-108244/2023/OB-Pal Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 27.09.2023 01.04.2024
Dotace Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti soc. služeb dle zákona o soc. službách 2024 MUNJ-102175/2023/OSV-Brs Odbor sociálních věcí Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu jednorázových sportovních akcí pro rok 2024 - SPORT A MUNJ-102042/2023/OŠKS-Kvi Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let pro rok 2024-SPORT B MUNJ-102062/2023/OŠKS-Kvi Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2024 - SPORT C MUNJ-102068/2023/OŠKS-Kvi Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení 2024 MUNJ-102072/2023/OŠKS-Kvi Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2024 MUNJ-102190/2023/OSV-Fra Odbor sociálních věcí Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024 - Kultura A MUNJ-102254/2023/OŠKS-Hol Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2024 MUNJ-102206/2023/OSV-Brs Odbor sociálních věcí Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v kulturní oblasti pro rok 2024 - Kultura B MUNJ-102260/2023/OŠKS-Hol Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2024 MUNJ-102262/2023/OŠKS-Hol Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2024 MUNJ-102264/2023/OŠKS-Hol Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů MUNJ-102263/2023/OŠKS-Vít Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Dotace Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2024 MUNJ-102195/2023/OSV-Brs Odbor sociálních věcí Městský úřad Nový Jičín 12.09.2023 11.12.2023
Rozpočet a související dokumenty Schválený závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2022 MUNJ-74355/2023/OF-St Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 28.06.2023 01.07.2024
Rozpočet a související dokumenty Závěrečný účet za rok 2022 - Svazek obcí regionu Novojičínska MUNJ-70751/2023/OSM-Hrn Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.06.2023 01.01.2024
Majetek Dohledávání nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/ONJ/1448/2023-ONJM Odbor kancelář vedení města Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 24.03.2023 02.01.2024
Majetek Stanovení ceny vodného pro rok 2023 - vodovod Straník MUNJ-24846/2023/OSM-Hrn Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 24.02.2023 01.01.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Odbor kancelář vedení města Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 11.01.2023 31.12.2023
Rozpočet a související dokumenty Schválený rozpočet města Nový Jičín na rok 2023 MUNJ-2060/2023/OF-kro Odbor finanční Město Nový Jičín 06.01.2023 02.01.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválené předpokládané rozpočty na rok 2022 a návrhy rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) p.o. na 2023 MUNJ-127111/2022/OF-kro Odbor finanční Město Nový Jičín 02.12.2022 31.12.2023
Rozpočet a související dokumenty Schválený návrh střednědobých výhledů rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období 2024-2025 přís.org MUNJ-127085/2022/OF-kro Odbor finanční Město Nový Jičín 02.12.2022 31.12.2023
Majetek Výzva neznámému vlastníkovi k převzetí opuštěné movité věci - plechové garáže (MPZ 3062) MUNJ-30826/2022/OSM-Hra Odbor správy majetku Město Nový Jičín 08.11.2022 11.11.2024
Rozpočet a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu Nového Jičína s analýzou financí a ratingem (do roku 2027) MUNJ-50797/2022/OF-St Odbor finanční Město Nový Jičín 25.05.2022 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření veřejnoprávních smluv MUNJ-43183/2022/OPA-Cer Odbor přestupkových agend Město Nový Jičín 06.05.2022 31.03.2026