Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-63468/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 24.04.2024 10.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-62724/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 23.04.2024 09.05.2024
Veřejné vyhlášky Oznámení o uložení písemnosti MCP6 132639/2024 Odbor kancelář vedení města Městská část Praha 6, Čs. armády č. p. 601/23, 16000 Praha 6 22.04.2024 09.05.2024
Majetek Prodej objektu na ul. Beskydská 176, Nový Jičín, 741 01 (MPZ 11/2024) MUNJ-62514/2024/OB-Svo Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 22.04.2024 20.06.2024
Majetek Prodej objektu autobus.zastávka na ul.Beskydská, parc.č.1311,Nový Jičín,741 41 (MPZ 12/2024) MUNJ-62515/2024/OB-Svo Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 22.04.2024 20.06.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MUNJ-62924/2024/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 22.04.2024 07.05.2024
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí - společné povolení - modernizace zemědělského podniku, k.ú. Šenov u N. Jičína MUNJ-55154/2024/ÚPSŘ-Sir Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 22.04.2024 09.05.2024
Veřejné vyhlášky Prodloužení platnosti stavebního povolení, SO 04.3.5 Příjezdová komunikace k RU 013 Libhošť MUNJ-61751/2024/ÚPSŘ-Ada Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 22.04.2024 09.05.2024
Veřejné vyhlášky Ozn. o konání opakovaného veřej. projed. návrhu Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje MSK MSK 53884/2024 Odbor kancelář vedení města Moravskoslezský kraj, 28. října č. p. 2771/117, 70200 Ostrava 2 22.04.2024 09.05.2024
Majetek Záměr změny pachtovní smlouvy - (MPZ 2678) MUNJ-61950/2024/OSM-Hou Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Majetek Záměr pronájmu pozemku parc. č. 359/90 (MPZ 465) MUNJ-61878/2024/OSM-Hou Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-61385/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Majetek Záměr pronájmu pozemku (MPZ 465) MUNJ-61899/2024/OSM-Hou Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Majetek Záměr pronájmu pozemku (MPZ 3224) MUNJ-61915/2024/OSM-Hou Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Majetek Záměr pachtu - (MPZ 2709) MUNJ-61972/2024/OSM-Hou Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Majetek Prodej pozemků a darování spoluvlast. podílů byt.domů, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí - (MPZ 3065) MUNJ-61991/2024/OSM-Hra Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Majetek Směna pozemku parc.č. 573/2 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměsí - (MPZ 3017) MUNJ-62285/2024/OSM-Hra Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 19.04.2024 06.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-61178/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 06.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-61436/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 06.05.2024
Veřejné vyhlášky Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Šenov u N. Jičína. MUNJ-54171/2024/ÚPSŘ-Jur Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 21.05.2024
Veřejné vyhlášky Oznámení zahájení společného řízení - veřejná účelová komunikace "Nad hřištěm", etapa č. 3, Sedlnice MUNJ-59921/2024/ÚPSŘ-Kop Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 06.05.2024
Veřejné vyhlášky Rozhodnutí dodatečné povolení stavby. Kryté parkovací stání u RD č.p. 121 Jeseníku nad Odrou. MUNJ-59967/2024/ÚPSŘ-Sl Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 06.05.2024
Rozpočet a související dokumenty Rozpočtové opatření č. 3/2024 (2) MUNJ-61944/2024/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 20.05.2024
Majetek Záměr směnit pozemek - (MPZ 3356) MUNJ-61949/2024/OSM-Bar Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 06.05.2024
Majetek Mobilní kavárna - (MPZ 3346) MUNJ-61882/2024/OSM-Bar Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 06.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-61171/2024/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 03.05.2024
Majetek Nabídkové řízení na pronájem budovy bývalé kotelny na ul. B. Martinů v Novém Jičíně MUNJ-61865/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 06.05.2024
Majetek Záměr pronájmu volných nebytových prostor v budově na ul. Suvorovova 152 v Novém Jičíně MUNJ-61850/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 30.06.2024
Majetek Záměr pronájmu sklepních prostor v domě na ul. Trlicova 10 v Novém Jičíně MUNJ-61827/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 03.05.2024
Majetek Rozšíření předmětu nájmu o přístavbu dřevěné terasy k objektu rychlého občerstvení s venkovním posez MUNJ-61798/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 03.05.2024
Majetek Záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. 5. května 2 v Novém Jičíně MUNJ-61768/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 03.05.2024
Majetek Záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. 28. října 8 v Novém Jičíně MUNJ-61812/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 18.04.2024 03.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MUNJ-61219/2024/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 17.04.2024 02.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení MUNJ-60787/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 17.04.2024 06.05.2024
Volby Informace o počtu a sídlech volebních okrsků MUNJ-60012/2024/OSA-Kel Odbor správních agend Městský úřad Nový Jičín 16.04.2024 10.06.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-59980/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 16.04.2024 02.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-58839/2024/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 12.04.2024 29.04.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-59381/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 12.04.2024 29.04.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-58799/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 12.04.2024 29.04.2024
Veřejné vyhlášky Oznámení o projednávání návrhu - Zprávy o uplatňování uzemního plánu Kunín MUNJ-57570/2024/ÚPSŘ-Maj Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 12.04.2024 14.05.2024
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 1420710/24/3200-11530-804492 Odbor kancelář vedení města Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně č. p. 3162/3, 70200 Ostrava 2 12.04.2024 14.05.2024
Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy MSK 44478/2024 Odbor kancelář vedení města Moravskoslezský kraj, 28. října č. p. 2771/117, 70200 Ostrava 2 12.04.2024 29.04.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-58081/2024/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 11.04.2024 26.04.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-58222/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 11.04.2024 29.04.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 163EX 20/23-139 Odbor kancelář vedení města Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka Michlová Monika, Štefánikova č. p. 1977/9, 74101 Nový Jičín 1 11.04.2024 26.04.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 205EX 9004/24-4 Odbor kancelář vedení města Bolom David, Mgr., - soudní exekutor Bolom David, Dobrovského č. p. 35/1, 74101 Nový Jičín 1 11.04.2024 26.04.2024
Veřejné vyhlášky Dražební vyhláška 163EX 789/22-148 Odbor kancelář vedení města Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka Michlová Monika, Štefánikova č. p. 1977/9, 74101 Nový Jičín 1 11.04.2024 29.04.2024
Rozpočet a související dokumenty Rozpočtová opatření č. 3/2024 MUNJ-58573/2024/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 11.04.2024 13.05.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 163EX 20/23-140 Odbor kancelář vedení města Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka Michlová Monika, Štefánikova č. p. 1977/9, 74101 Nový Jičín 1 11.04.2024 26.04.2024
Veřejné vyhlášky Společné povolení. Chodník včetně odvodnění podél sil. III/0484 v Jeseníku nad Odrou MUNJ-55054/2024/ÚPSŘ-Kop Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 10.04.2024 29.04.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-56871/2024/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 09.04.2024 24.04.2024
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 11/2024 MUNJ-57424/2024/OKVM-Dvo Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 09.04.2024 02.05.2024
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 10/2024 MUNJ-57423/2024/OKVM-Dvo Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 09.04.2024 01.05.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-57156/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 09.04.2024 25.04.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-57032/2024/OD-Žáč Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 09.04.2024 24.04.2024
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy 31.01.-05.04.2024 MUNJ-57346/2024/OO-Les Odbor organizační Městský úřad Nový Jičín 08.04.2024 23.04.2024
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 06/2024 - prodloužení termínu pro podání přihlášek MUNJ-57333/2024/OKVM-Dvo Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 08.04.2024 26.04.2024
Volná pracovní místa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 09/2024 MUNJ-56190/2024/OKVM-Dvo Odbor kancelář vedení města Městský úřad Nový Jičín 04.04.2024 23.04.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MUNJ-55623/2024/OD-Hod Odbor dopravy Městský úřad Nový Jičín 04.04.2024 20.05.2024
Majetek Program Ukrajina - rekonstrukce bytů v budově bývalého Horního nádraží - číslo projektu: 128289 MUNJ-54782/2024/OB-Pal Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 02.04.2024 30.09.2024
Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bartošovice MUNJ-51614/2024/ÚPSŘ-Jur Odbor územního plánování a stavebního řádu Městský úřad Nový Jičín 27.03.2024 07.05.2024
Majetek Nájem bytu č. 1 v domě na ulici 28. října 10 - (NŘ č. 480) MUNJ-51492/2024/OB-Pal Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 26.03.2024 06.05.2024
Majetek Nabídka k prodeji letních pneumatik na disku MUNJ-51838/2024/OO-Man Odbor organizační Městský úřad Nový Jičín 25.03.2024 24.04.2024
Majetek Nabídka k prodeji osobního automobilu Citroen Jumpy MUNJ-51835/2024/OO-Man Odbor organizační Městský úřad Nový Jičín 25.03.2024 24.04.2024
Majetek Nabídka k prodeji osobního automobilu Škoda Roomster MUNJ-51833/2024/OO-Man Odbor organizační Městský úřad Nový Jičín 25.03.2024 24.04.2024
Majetek Záměr pronájmu nebytových prostor na ulici 28. října 4, 6, Nový Jičín MUNJ-29915/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 16.02.2024 02.07.2024
Majetek Záměr pronájmu nebytového prostoru na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín MUNJ-29850/2024/OB-Cer Odbor bytový Městský úřad Nový Jičín 16.02.2024 02.07.2024
Veřejné vyhlášky Zveřejnění ceny stočného pro rok 2024 MUNJ-2409/2024/OSM-Hrn Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 05.01.2024 31.12.2024
Veřejné vyhlášky Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024 9882/30973/2023/Šv Odbor kancelář vedení města Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č. p. 1235/169, 70900 Ostrava 9 05.01.2024 31.12.2024
Veřejné vyhlášky Vodné pro rok 2024 pro místní část Nový Jičín - Straník MUNJ-2461/2024/OSM-Hrn Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 05.01.2024 31.12.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválený rozpočet města Nového Jičína na rok 2024 MUNJ-1348/2024/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 03.01.2024 06.01.2025
Rozpočet a související dokumenty Střednědobý výhled rozpočtu Nového Jičína s analýzou financí a ratingem MUNJ-154924/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 20.12.2023 31.12.2025
Majetek Prodej pozemků v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí - Lokalita B. Martinů (MPZ 3345) MUNJ-151247/2023/OSM-Hra Odbor správy majetku Městský úřad Nový Jičín 13.12.2023 21.06.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválené předpokládané rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023-2024 MUNJ-142698/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 01.12.2023 31.12.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválené střednědobé výhledy rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období 2025-2026 p.o. NJ MUNJ-142704/2023/OF-kro Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 01.12.2023 31.12.2024
Rozpočet a související dokumenty Schválený závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2022 MUNJ-74355/2023/OF-St Odbor finanční Městský úřad Nový Jičín 28.06.2023 01.07.2024
Majetek Výzva neznámému vlastníkovi k převzetí opuštěné movité věci - plechové garáže (MPZ 3062) MUNJ-30826/2022/OSM-Hra Odbor správy majetku Město Nový Jičín 08.11.2022 11.11.2024
Veřejnoprávní smlouvy Informace o uzavření veřejnoprávních smluv MUNJ-43183/2022/OPA-Cer Odbor přestupkových agend Město Nový Jičín 06.05.2022 31.03.2026